ne demek?

Uyanık davranarak çıkar sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmayı bilen; aynagöz, cingöz, uyanık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat mecaz

Kullanımı;

"Bu insanların alabildiğine açıkgöz ve çakır pençe olduklarını bir kere daha anlardık."

Hecelenişi / Hecelemesi;

açık-göz