ne demek?

Bir seçim sonunda verilen oyların açık olarak sayılması; aleni tadat

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Yargıtay kararı, gizli oy açık sayım esasına dayalı referandum yolunu kapatmış oldu ama tamamen eski usule dönülmedi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

açık sa-yım