ne demek?

Açık saçık olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Açık saçıklık aslında ahlakla ilgili bir sorunun aracı ve açıklaması oluyordu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

açık sa-çık-lık