açık poliçe ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eksik bilgileri sonradan tamamlanmak üzere düzenlenen poliçe

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ticaret, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-çık po-li-çe