açık kahverengi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kahverenginin bir veya birkaç ton açığı, sütlü kahve, kestane rengi, kestane dorusu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu renkte olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-çık kah-ve-ren-gi