açık kırmızı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kırmızının bir veya birkaç ton açığı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu renkte olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-çık kır-mı-zı