açık görüş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cezaevlerinde yatanlarla yakınlarının belirli günlerde, aralarında herhangi bir fiziksel engel olmaksızın yaptıkları görüşme biçimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-çık gö-rüş