açık devre ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yalıtkanla üzerinden elektrik akımının sürekli olarak geçmesinin engellendiği devre

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-çık dev-re