açık alan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Şehrin gürültüsünden uzak, insanların dinlenebilecekleri çeşitli bitkilerle kaplı yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Geniş, kapalı olmayan yer


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-çık a-lan