ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Koyunların ve keçilerin barındırıldıkları üstü açık, etrafı taş duvar veya çitlerle çevrili basit barınak

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Arazi yolu veya cılgalardaki kağnı veya traktör izleri, ... açık ağıl yerleri, kısrakların, başıboş tayların ayak izleri, yazları en çok uğranılan belirli gölgelikler…"