açık çek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzerine para miktarı yazılmamış çek

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ticaret, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Her konuda verilen destek veya yetki, açık kart

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-çık çek