ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Açık pencereden, pastırma yazının mavi ışıkları girmekte."

Hecelenişi / Hecelemesi;

, -ğı

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Engelsiz, serbest olan

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Açık yol."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Örtüsüz, çıplak olan

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Yolcuların hepsi indikten sonra Mehmet Akif göründü, beni açık başıyla selamladı."

4. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde veya üstünde hiçbir şey bulunmayan

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Kâğıtta açık yer kalmadı."

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Görevlisi olmayan, boş (iş, görev)

Tipi / Türü;

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Aralığı çok

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Açık adımlarla."

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Çalışır durumda olan

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Bazı dükkânları açık olan caddeden sola saptılar."

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Kolay anlaşılır; vazıh

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Açık, dobra sualleriyle karşısındakinin en azından keyfini kaçırır."

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen

Tipi / Türü;

10. Anlamı (eş anlamlısı):

Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Her çeşit kafa ve gönül fırtınalarına açık bir adamdı o."

11. Anlamı (eş anlamlısı):

Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Açık sarı saçlı, zayıf bir kadın keman çalıyordu."

12. Anlamı (eş anlamlısı):

Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.)

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Kurnaz olan bazı sergiciler gençler için açık filmler göstermek suretiyle fazla müşteri toplama gayreti içine girerlerdi."

13. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirgin bir biçimde

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"İnsan, mağlubiyetini bu kadar açık kabul eder mi?"

14. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir gereksinimin karşılanamaması durumu

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Bütçe açığı.""Ülkenin doktor açığı."

15. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli bir yerin biraz uzağı

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Tren yolu nehrin açığından geçer."

16. Anlamı (eş anlamlısı):

Denizin kıyıdan uzakça olan yeri

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Limanda bilinen gemiler, oysa açıklardadır."