ne demek?

belli olmak, anlaşılmak

Kullanımı;

"Ama daha önemlisi komünle bizim aramızda bir anlayış farkı olduğu açığa çıktı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

açı-ğa çık-mak

rıhtıma aborda veya kıçtankara olmuş bir gemi bulunduğu yerden kalkarak daha uzaktaki bir yere demirlemek üzere kıyıdan uzaklaşmak