ne demek?

birinin kasıtlı olarak yaptığı yanlışı veya hileyi yakalamak

Hecelenişi / Hecelemesi;

açı-ğı-nı bul-mak