Yeni Çağ ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Orta Çağın bitiminden "(1453 veya 1492'den)" Fransız İhtilali'ne (1789) kadar süren çağ.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tarih, özel"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Ye-ni Çağ