Toharca ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Orta Asya'da kullanılmış olan eski bir Hint-Avrupa dili.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, özel, tarih"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu dille yazılmış olan.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
To-har-ca