RNA neyin kısaltması / açılımı nedir?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

açılımı 'Ribo Nükleik Asit' olan kısaltmadır. DNA ile işlevsel olarak benzer moleküldür. DNA gibi çift sarmal değil, tek sarmallı yapıya sahiptir.

Özelliği / Tipi / Türü; "kısaltma,tıp"


Hecelenişi / Hecelemesi;
R-NA
RNA