Portekizce ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz'de, Brezilya'da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, özel"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu dille yazılmış olan.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Por-te-kiz-ce