ne demek?

Lübnan ve Suriye'de oturan Katolik Süryani topluluğu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isimÖzel

Kökeni;

"Arapça mārūnī"

Hecelenişi / Hecelemesi;

Ma-ru-ni

Bu topluluktan olan kimse