ne demek?

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde yaşayan bir Türk halkı ve bu halkın soyundan olan kimse

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isimÖzel

İlişkili birleşik kelimeler;

"Kumuk Türkçesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;

Ku-muk