Kanada geyiği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kuzey Amerika'da yaşayan bir tür iri gövdeli geyik "(Cervus Canadensis)".

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Ka-na-da ge-yi-ği