ne demek?

Kırgızistan Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isimÖzel

Hecelenişi / Hecelemesi;

Kır-gız