ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

XI-XV. yüzyıllarda, Hazar ve Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlarda, Mısır ve Suriye'de yaşamış bir Türk boyu; Kuman

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tarihÖzel

İlişkili birleşik kelimeler;

"Kıpçak Türkçesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;

Kıp-çak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Günümüzde Kırım Tatarcası, Kazakça, Karaçayca, Malkarca vb.ni konuşan gruba verilen genel ad

Tipi / Türü;

Özel