Hint kumaşı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hindistan'da dokunan ve Batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Hint ku-ma-şı