Hint domuzu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyük Okyanus Adaları'nda yaşayan, köpek dişleri boynuz gibi yukarı doğru kıvrık, iri yapılı bir tür domuz "(Porcus babyrussa)".

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, hayvan bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kobay.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Hint do-mu-zu