Harezmi yolu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Algoritma. "(Orta Çağda ondalık sayı sistemine göre, son zamanlarda ise iyi tanımlanmış kuralların ve işlemlerin adım adım uygulanmasıyla bir sorunun giderilmesi veya sonuca en hızlı biçimde ulaşılması işlemi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Ha-rez-mi yo-lu