Hanefi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İslamiyette dört Sünni mezhepten biri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,din bilgisi"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥanefī

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu mezhepten olan kimse


Hecelenişi / Hecelemesi;
Ha-ne-fi