Hamburg misketi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Marmara ve Orta Anadolu'da sofralık ve kurutmalık olarak üretilen, orta kalın kabuklu, siyah renkli bir tür üzüm.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Ham-burg mis-ke-ti