Halveti ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İbadetlerini ıssız yerlerde yapan bir tarikat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,din bilgisi"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫalvetī

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu tarikattan olan kimse


Hecelenişi / Hecelemesi;
Hal-ve-ti