Gürcü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gürcistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça gurcī


Hecelenişi / Hecelemesi;
Gür-cü