Güneş tacı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güneş atmosferinin yoğunluğu çok düşük ve çok sıcak en dış katmanı, korona

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,gök bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Gü-neş ta-cı