Güneş lekeleri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güneş yüzeyinde görülen siyah benekler

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,gök bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Gü-neş le-ke-le-ri