Güneş Dil Teorisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dilin türeyişi, felsefesi, psikolojisi ve sosyolojisi alanında Atatürk döneminde ortaya atılan bir kuram

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Gü-neş Dil Te-ori-si