Göktürkçe ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Göktürk dili, Orhun Türkçesi, Köktürkçe

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Keşke müfredatta Göktürkçe dersi de olsa."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu Türkçeyle yazılmış olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Gök-türk-çe