Frenk inciri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kaktüsgillerden, yaprakları etli ve yayvan dikenli bir bitki, firavun inciri, Hint inciri "(Opuntia ficus-indica)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu bitkinin kalın, dikenli kabuğu olan tatlı yemişi


Hecelenişi / Hecelemesi;
F-renk in-ci-ri