Frenkçe ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fransızca

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Frenklere özgü olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Avrupalı gibi


Hecelenişi / Hecelemesi;
F-renk-çe