Fransızca ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hint-Avrupa dillerinden, Fransa ve Fransız uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu dille yazılmış olan veya bu dil ile yapılan konuşma.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
F-ran-sız-ca