Edremit ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Balıkesir iline bağlı ilçelerden biri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Van iline bağlı ilçelerden biri


Hecelenişi / Hecelemesi;
Ed-re-mit
Edremit