Divanıhümayun ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Padişah divanı. "(Osmanlılarda padişah, sadrazam ve bazı yüksek rütbeli devlet görevlilerinin oluşturduğu meclis ve meclisin çalıştığı yer)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tarih, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça dīvān + Farsça humāyūn


Hecelenişi / Hecelemesi;
Di-va-nı-hü-ma-yun