Dekartçılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dekart'ın felsefesi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, felsefe, özel"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dekart'ın öğretisi, Kartezyenizm.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
De-kart-çı-lık