Danimarka kırmızısı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kılları kırmızı, ortalama 600 kilogram ağırlığında, iri yapılı, sert koşullara uyum sağlayan bir sütçü sığır ırkı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Da-ni-mar-ka kır-mı-zı-sı