ne demek?

Kılları kırmızı, ortalama 600 kilogram ağırlığında, iri yapılı, sert koşullara uyum sağlayan bir sütçü sığır ırkı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hayvan bilimi

Kullanımı;

"Bu inek, Siementhal denen damızlık cinslerden birinin, muhtemelen Danimarka kırmızısının yerli cinslerle karışımından meydana gelmiştir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

Da-ni-mar-ka kır-mı-zı-sı