Dübbüasgar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Küçükayı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,gök bilimi"

kelimesinin kökeni; Arapça dubb + aṣġar


Hecelenişi / Hecelemesi;
Düb-bü-as-gar