Cilalı Taş Devri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tarihten önceki zamanların ayrıldığı üç devirden biri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tarih, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Ci-la-lı Taş Dev-ri