Buzul Çağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dördüncü Çağ'ın, yeryüzünün bugünkünden daha büyük bölgelerinin buzullarla örtülü bulunduğu dönemi, pleistosen.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, jeoloji, özel"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Bu-zul Ça-ğı