Bulgarca ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bulgar dili

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu dille yazılmış olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Bul-gar-ca