Bornova misketi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Genellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yetişen, kokulu, beyaz renkli bir tür üzüm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Bor-no-va mis-ke-ti