Bektaşilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bektaşi tarikatı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu tarikata mensup olma durumu


Hecelenişi / Hecelemesi;
Bek-ta-şi-lik