Bektaşi üzümü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Taşkırangillerden bir çalı "(Ribes grossularia)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu çalının mayhoş, nohut büyüklüğünde, ak veya kara yemişi


Hecelenişi / Hecelemesi;
Bek-ta-şi ü-zü-mü