ne demek?

Ağızda, gözde ve döl yolu çevresinde oluşan yaralarla seyreden, ayrıca deri, göz, eklemler başta olmak üzere vücuttaki organ ve dokuları tutabilen bir hastalık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tıp

Kökeni;

"(Hulûsi Behçet özel adından)"

Hecelenişi / Hecelemesi;

Beh-çet has-ta-lı-ğı