ne demek?

Batılılaştırmak işi; Garplılaştırma

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

Ba-tı-lı-laş-tır-ma